Thông tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 4 TẠI CÁC GIAN HÀNG

4 Gian hàng Triumph, BIZ nội thất, IVY moda, The Blues tuyển nhân viên bán hàng tại TTTM Savico Megamall

GIAN HÀNG THỜI TRANG IVY moda TUYỂN DỤNG

 Gian hàng thời trang IVY moda tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÁC GIAN HÀNG TẠI Savico MegaMall

Thông tin tuyển dụng nhân viên tại các gian hàng của TTTM Savico Megamall.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI CÁC GIAN HÀNG CỦA SAVICO MEGAMALL

Thông tin tuyển dụng tại các gian hàng của SavicoMegamall update tới ngày 07/02/2017.

GIAN HÀNG THỜI TRANG LINING TUYỂN DỤNG

Gian hàng thời trang Lining Savico cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVICO HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 Công ty Cổ phần Savico Hà Nội tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí
Chat
1