Thông tin tuyển dụng

THỜI TRANG 361o TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Gian hàng thời trang 316o cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

JUNGER SAVICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Junger Savico cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

UMA SAVICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Uma Savico cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

NINOMAXX SAVICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Ninomaxx Savico cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

ADIDAS SAVICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Adidas Savico cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.
Chat
1