Thông tin tuyển dụng

GIAN HÀNG MAXXSPORT TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng thời trang Maxxsport cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

THỜI TRANG LINING TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Thời trang Lining cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

PANTIO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Thời trang Pantio cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

THỜI TRANG 361o TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Gian hàng thời trang 316o cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

JUNGER SAVICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Junger Savico cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.

UMA SAVICO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Gian hàng Uma Savico cần tuyển nhân viên bán hàng làm việc tại gian hàng.
Chat
1