Tenants

Tenants

Tìm kiếm Gian hàng
Sneaker Buzz

Sneaker Buzz

Vị trí: 1st Floor
Skechers

Skechers

Vị trí: 1st Floor
Bala Bala

Bala Bala

Vị trí: 1st Floor
Sneaker Buzz

Sneaker Buzz

Vị trí: Tầng 1
Skechers

Skechers

Vị trí: Tầng 1
Bala Bala

Bala Bala

Vị trí: Tầng 1
Tinh dầu thiên nhiên Haeva

Tinh dầu thiên nhiên Haeva

Cosmetics & Health Care Vị trí: Tòa B
Tinh dầu Laven

Tinh dầu Laven

Cosmetics & Health Care Vị trí: Tòa B
THEFACESHOP

THEFACESHOP

Cosmetics & Health Care Vị trí: Tòa B
Hong Ngoc Hospital

Hong Ngoc Hospital

Vị trí: Court B
Volvo Bắc Âu

Volvo Bắc Âu

Vị trí: Court B
Toyota Long Bien

Toyota Long Bien

Vị trí: Court B
Buk Buk

Buk Buk

Vị trí: 3rd Floor
Nội thất Fanda

Nội thất Fanda

Furniture - Electrical - Household products Vị trí: Tầng 2
Như Ý Sofa

Như Ý Sofa

Furniture - Electrical - Household products Vị trí: Tầng 2
Kore

Kore

Furniture - Electrical - Household products Vị trí: Tầng 1
Read more

Ẩm thực - Giải trí

Contact booth / office rental
Gọi ngay hotline
097 321 7799