Mỹ phẩm & Chăm sóc sức khỏe
Mỹ phẩm & Chăm sóc sức khỏe
Ogawa

Ogawa

Mỹ phẩm & Chăm sóc sức khỏe
  • Tầng 1
OGAWA là một tập đoàn chăm sóc sức khỏe của Malaysia được thành lập vào năm 1996 bởi ông Wong Lee Keong & Bà Lim Poh Kian. Kể từ đó, OGAWA đã phát triển trong thiết kế và thiết bị chăm sóc sức khỏe ở Malaysia. Tại OGAWA, chúng tôi khuyến khích một lối sống lành mạnh thông qua việc tạo ra các sản phẩm sáng tạo có chất lượng cao nhất.

Tự hào là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Savico Hà Nội